Hjem

du er

Bæredygtige bærende
vægge til entreprenører
Bæredygtige bærende vægge til entreprenører

 
Celler, byggesten og genbrug

Inspireret af cellers funktion som kroppens byggesten, ser vi byggesten som del af en levende bygning - organisme - der skal kunne formes og ændres over tid, efterhånden som behov og omgivelserne kræver det. Den enkelte byggesten (celle) er ikke afgørende for, at vores bygning fungerer. Men den indgår i en samlet funktion. Der sker ændringer i en bygning ligesom i en organisme, og nye former skal kunne dannes nemt - i modsætning til hvordan vi normalt tænker på en bygning som en konstant. Byggestenen bliver dermed en central komponent, der skal kunne udskiftes og indgå igen i nye arkitektoniske designs, nye funktioner, nye bygninger.

Vi gør bæredygtigt billigt


 

Fordi verden har brug for det

Fordi vi kan


‘Rum til livet’ er udtryk for vores vision om en byggebranche, der kan yde mere ved at give hver og en af os en bolig, der kræver mindre af miljøet og giver os plads til at udfolde os.

Image

Illustration: Dimensioner af 'Rum til livet'
1980
1990
2000
2010
2017
Illustration: Boligpriser over tid

 

Boligprisen skal ned


Mens industrien generelt har produktivitetsforbedret sig over tid, har byggebranchen oplevet en stagnering i produktiviteten i mange år. Samtidigt er markedspriserne fortsat med at stige.
Image
Illustration: Produktivitet i byggeriet


Pas på resurserne og hinanden


0
tons affald per dag
0
millioner kr affald per dag
Illustration:
Verdensforbrug
 


Mere rock ‘n roll i arkitektonisk design


De fleste bygninger har nogenlunde de samme varianter. Men vi synes, at arkitektur skal vise, hvem du er og give dig mulighed for at leve mere frit. Vi er alle forskellige, så i princippet skal husbyggeri kunne producere individuelle arkitektoniske designs.


 • EC House 🖋 @am30_tal
 • Ultrakompakt designh
 • Love this as a possi
 • White Touguinhó II V
 • Rural house outside
 • Shedquarters – Je ei
 • EC House 🖋 @am30_tal
 • Ultrakompakt designh
 • Love this as a possi
 • White Touguinhó II V
 • Rural house outside
 • Shedquarters – Je ei

Kilde:       Mohocon @ Pinterest →